Cymraeg

Croeso

Elusen annibynnol yw Cyngor Ffoaduriaid Cymru (CFfC) sy’n galluogi ffoaduriaid i ailadeiladu eu bywyd yng Nghymru. Mae gan yr elusen swyddfeydd yng Nghaerdydd, Wrecsam, Abertawe a Chasnewydd.

Mae’n gweithredu mewn pedair ffordd wahanol:

  • Mae CFfC yn cynnal timau arbenigol sy’n rhoi cyngor i geiswyr lloches a ffoaduriaid, er enghraifft, maent yn helpu pobl i ddeall y system lloches, yn canfod cyfreithiwr ar eu cyfer ac yn ymdrin ag unrhyw broblemau’n ymwneud â iechyd/tai. Rhoddir cynghorwr arbenigol i blant sydd wedi cyrraedd heb eu rhieni. Gall pobl sydd â hawl i weithio gael cyngor ynglŷn â chwilio am swydd.
  • Mae CFfC yn cynnal digwyddiadau celfyddydol arloesol fel Wythnos y Ffoaduriaid sy’n adrodd hanes ffoadur, mewn partneriaeth â sefydliadau artistig, diwylliannol ac addysgiadol.
  • Mae CFfC yn cydweithio â gwleidyddion Cymru, Llywodraeth Cynulliad Cymru a’r Swyddfa Gartref i ddatblygu polisïau teg ar gyfer ceiswyr lloches a ffoaduriaid yng Nghymru.
  • Mae CFfC yn gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau bychain ac unigolion ledled Cymru i hyrwyddo cynnwys ffoaduriaid mewn cymunedau lleol.

Rydym yn croesawu ymholiadau ynghylch sut i gymryd rhan yn ein gwaith.

Bydd adran Gymraeg ein gwefan yn cael ei diweddaru’n rheolaidd drwy ychwanegu dogfennau a gwybodaeth newydd.